Uitvoering, nazorg en opvolging

De slotfase is de uitvoering van de herstructurering op grond van het vastgestelde veranderingsplanTe denken valt aan adviesprocedure Ondernemingsraad, vakbonden, correspondentie naar medewerkers, beëindigingsprocedures, etc.

Na het doorvoeren van het veranderingstraject denkt iedereen vaak dat het klaar is. Maar meestal begint het hier, de fase van stabilisatie. Zijn de wijzigingen consequent doorgevoerd? Vinden de veranderingen daadwerkelijk plaats? Heerst er tevredenheid? Deze fase vergt veel van managers die de ingezette koers moeten vasthouden en vertalen. We gaan de slag met een plan van aanpak met evaluatiemomenten voor de korte en lange termijn; Is het gewenste doel behaald of moet het worden bijgesteld? Coaching van teams en individuele medewerkers, training en development, etc.