Strategische analyse

In deze fase wordt in kaart gebracht waar de onderneming nu staat en waar de organisatie op de lange termijn naar toe wil. We gaan de organisatie en bedrijfsprocessen kritisch doorlichten. Gelijktijdig wordt gewerkt met managers en de mensen op de werkvloer en uitgewerkt in concrete acties.