Juridische vertaling

Nadat bekend is welke omslag de organisatie wenst te maken wordt bezien hoe dit binnen de juridische kaders gerealiseerd kan worden. Vervolgens worden het veranderingsplan en eventueel sociaal plan opgesteld, als basis voor de eventuele adviesprocedure bij de ondernemingsraad, vakbonden en de communicatie naar de betrokken medewerkers. Gekeken wordt naar de selectiecriteria (afspiegelen & uitzonderingen), etc.