HR analyse

Doel is het in kaart brengen van het huidige en gewenste personeelsbestand. Op basis o.a. de strategische doelstellingen wordt gekeken wat gewijzigd moet worden. Wat is de gewenste cultuur en wat is nodig om dit te bewerkstelligen. Tevens het bepalen welke HR instrumenten nodig zijn om medewerkers optimaal te laten functioneren en wat de gewenste organisatiestructuur moet worden.