Communicatie traject

Heldere communicatie is van groot belang tijdens en na het veranderingstraject. Waar naar gekeken wordt is het communicatieplan intern richting personeel, evt. hoofdkantoor, aandeelhouder, etc. en extern.