Trainingen & HR analyse

TRAININGEN

Countess ontwikkelt en geeft op maat gemaakte trainingen op het gebied van cultuuromslag trajecten, organisatieveranderingen, reorganisaties, fusies en overnames en het adviseren van ondernemingsraden. Te denken valt aan invloed stijlen, inzicht in de wijze van samenwerken, organisatiepatronen en welke plek neem je in binnen de organisatie in. 

Als docent is Countess verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM (trainingen op het gebied van fusies, overnames en reorganisaties), HR Academy/Mindcampus en Nijenrode Business Universiteit (Strategisch HR Beleid). En wordt ingezet voor het begeleiden van beleidsdagen van directie- en HR-teams. 

HR ANALYSE

De markt verandert en om ondernemingen gezond te houden dienen deze mee te bewegen. Of dat nu is omdat het economisch klimaat wijzigt of omdat er een professionaliseringsslag gemaakt moet worden. Dat vraagt om inkrimpen, groeien, veranderen, en dat op verantwoorde wijze, om daarmee in te kunnen inspelen op de veranderingen in de markt. Op praktische wijze analyseert Countess de organisatie en adviseert in de te ondernemen acties.