Trainingen

TRAININGEN

Countess ontwikkelt en geeft op maat gemaakte trainingen op het gebied van cultuuromslag trajecten, organisatieveranderingen, HR vraagstukken, reorganisaties, fusies en overnames en het adviseren van ondernemingsraden. Te denken valt aan invloed stijlen, inzicht in de wijze van samenwerken, organisatiepatronen en welke plek neem je in binnen de organisatie in. 

Als docent is Countess verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM (trainingen op het gebied van fusies, overnames en reorganisaties), HR Academy (medezeggenschap en Strategisch HR Beleid). En wordt ingezet voor het begeleiden van beleidsdagen van directie- en HR-teams.