Strategische analyse

Door middel van het interviewen van een aantal medewerkers, die een doorsnede vormen van de organisatie en een aantal key spelers wordt een eerste analyse gemaakt hoe de organisatie er op dit moment voorstaat. Dit gebeurt op basis van een in overleg opgestelde vragenlijst. Deze input wordt gebruikt voor de volgende fase, de strategische sessie.

In de strategische sessie wordt aan de hand van o.a. een swot-, markt- en concurrentieanalyse, in kaart gebracht waar de onderneming nu staat. Vervolgens wordt gesproken over de situatie waar u met uw organisatie op de lange termijn naar toe wilt. Besproken wordt de missie, visie, waarden en gewenste cultuur, waarna de strategie wordt uitgezet om er voor te zorgen dat het einddoel behaald wordt. Analyse van het productportfolio en groeikansen. Het kritisch doorlichten van de organisatie en bedrijfsprocessen. Gelijktijdig wordt gewerkt met managers en de mensen op de werkvloer. Beiden hebben vaak een verschillende visieĀ  op de gewenste cultuur en werkwijzen. Deze worden samengebracht in concrete acties.