Strategische analyse

In de strategische sessie wordt aan de hand van o.a. interviews met key spelers, een swot-, markt- en concurrentieanalyse, in kaart gebracht waar de onderneming nu staat. Vervolgens wordt gesproken over de situatie waar u met uw organisatie op de lange termijn naar toe wilt. Besproken wordt de missie, visie, waarden en gewenste cultuur, waarna de strategie wordt uitgezet om er voor te zorgen dat het einddoel behaald wordt. Analyse van het productportfolio en groeikansen. Het kritisch doorlichten van de organisatie en bedrijfsprocessen. Gelijktijdig wordt gewerkt met managers en de mensen op de werkvloer. Beiden hebben vaak een verschillende visieĀ  op de gewenste cultuur en werkwijzen. Deze worden samengebracht in concrete acties.