Coaching

Coaching kan worden ingezet voor leiderschaps- loopbaan- en levensvragen waarin iemand besluit om het roer om te gooien, maar nog niet duidelijk is waar iemands kracht ligt. Gezamenlijk aan de slag met een nieuwe passende carrière stap. Dat kan zijn een verdere ontwikkeling binnen de huidige baan of organisatie of hulp bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Waarbij van tevoren wordt besproken wat de gewenste doelen zijn. Zij heeft hiervoor diverse coachingsopleidingen gevolgd, waaronder neuro-linguïstisch programmeren (NLP) , Transactionele Analyse, stervensbegeleiding, organisatie-opstellingen en leiderschapscoaching.

Er wordt stilgestaan bij persoonlijke waarden, passie, drijfveren, kwaliteiten, persoonlijkheid, capaciteiten, competenties, vaardigheden, ervaring en doelen. Ook kan coaching worden ingezet als klankbord en vertrouwenspersoon van buitenaf. Overleg over gevoelige inhoudelijke kwesties, het politieke spel aan de top en dilemma’s die zich afspelen, maar niet besproken kunnen worden, maar wel een plek moeten krijgen om verder te kunnen. Een verbinding wordt gemaakt tussen zakelijk inzicht, intuïtie en gevoel. Het verschil maken door het hoofd en het hart met elkaar te verbinden, wat je met je hart voelt met je hoofd gaan doen.