HR analyse & organisatie structuur

HR Analyse
Doel van deze analyse is het in kaart brengen van het huidige en gewenste personeelsbestand.  Op basis van de organisatie brede competenties, gewenste kernkwaliteiten per functie en medewerker ,de beoogde competenties en de strategische doelstellingen van de organisatie wordt bekeken wat gewijzigd moet worden in het personeelsbestand. Wat is de gewenste cultuur en wat is nodig om dit te bewerkstelligen. Tevens het bepalen welke HR instrumenten nodig zijn om medewerkers optimaal te laten functioneren.

Organisatie structuur
In deze sessie wordt aan de hand van de uitkomsten uit de strategische sessie de toekomstig gewenste organisatiestructuur met functies en functievereisten in kaart gebracht. Bepalen huidige en gewenste organisatiestructuur, functiehuis en aantal benodigde functies, etc.